Girdi yapan

Anlaşmalı Boşanma Nasıl Olur?

Türk Medeni Kanunu’nun 4721 sayılı kararına göre boşanmalarda iki yol vardır. Anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma. Anlaşmalı boşanma, her iki tarafın da boşanmanın tüm sonuçlarını özgür iradeleriyle kabul ettiği ve bu konuda anlaştığı durumda gerçekleşir. Nafaka, maddi ve manevi tazminat, çocuk velayeti ve eşyaların paylaşımı gibi konularda karşılıklı olarak anlaşma sağlanırsa hazırlanan bir anlaşma protokolü […]

Ticari Elektronik İleti Onayı ve Reddetme Hakkı Nedir?

En temel haliyle, alıcının bir hizmet sağlayan kurum ya da kuruluşa ticari elektronik ileti gönderebilmesi için bir onay vermesi ya da verdiği onayı reddetmesidir. Ticari Elektronik İleti Nedir? Telefon, çağrı merkezleri, akıllı ses kaydedici sistemler, faks vb. araçlar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amacı olan ses ve görüntü içerikli iletilerin tümüne ticari elektronik ileti […]

Hangi Vakıf ve Dernekler Verbis’e Tabidir?

Kişisel Veri Koruma Kurulu tarafından alınan 09.06.2021 tarihli ve 2021/571 sayılı karar uyarınca, Türkiye’de yerleşik dernek, vakıf ve sendikalardan kendisine bağlı bir iktisadi işletmeleri bulunanlar için Veri Sorumluları Sicili (“VERBİS”)’ne kayıt yükümlülüğü bulunmaktadır. 2018/32 sayılı Kararları uyarınca dernek, vakıf ve sendikaların VERBİS’e kayıt yükümlülüğüne istisna getirerek VERBİS yükümlülüklerinin bulunmadığını belirtmişti. Söz konusu yeni kararı ile […]

Göç, Oturma İzni ve Vatandaşlık Hukuku

Göç, Oturma İzni ve Vatandaşlık Hukuku, Türk hukuku’na göre yabancı uyruklulara uygulanan kurallar ile milletlerarası anlaşmaların 90. maddesi olmasıyla yürürlüğe giren kuralların bütünü anlamına gelmektedir. Göç, Oturma İzni genel anlamda mütekabiliyet ilkesine dayanmakta. Yabancılara Türkiye’de uygulanacak olan hukuk kuralları yabancı vatandaşı olduğu ülkeye göre farklılıklar taşımaktadır. Göç ve Yabancı Vatandaş Hukuku’nun Türkiye kaynaklarından; Pasaport Kanunu […]

İstirdat Davası Şartları Nelerdir?

Anayasada “İcra İflas Kanunu 72. maddeye” göre icra tehdidi altında ödenen paraların iadesi olarak karşılık bulan istirdat davası, borçlu vatandaşların ve hamilerinin haklarını koruma altına alan bir dava türüdür. İstirdat Davası Nedir? İstirdat davası genel ve özel şartları itibariyle icra hukukuna dayanır. Kelime kökeni olarak “verilen şeyin geri alınması, iade edilmesi” olarak özetlenebilecek istirdat, beklenenden […]

Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır?

4857 sayılı İş Kanununa göre kapsamı belirlenen “Kıdem Tazminatı” son yıllarda çeşitli güncellemelere maruz kalmıştır. Çalışanların iş akdi sona erdikten sonra işverenden talep edebildikleri yasal bir hak olarak kıdem tazminatının alınması yasal bir prosedüre tabidir. Kıdem Tazminatı Nedir? Mevzuata göre sigorta primlerini tamamlayan ve iş akdi sonlanan işçiler çalıştıkları süre ve aldıkları maaş göz önünde […]

İhalenin Feshi Davası

Terim anlamı itibariyle “bir işin veya taşınır/taşınmaz bir malın birden fazla talip arasında açık artırma usulüne dayanarak en uygun kişiye devredilmesi işlemi” olarak özetlenebilecek ihaleler “İcra ve İflas Kanununun 134. maddesine” göre fesih edilebilmektedir. İhale Nedir? Bir iş veya taşınır/taşınmaz metanın bir başka kişiye/kişilere devredilmesinde tercih edilen yöntemlerden biri olan ihaleler, devir işleminde en uygun […]

Hakaret Suçu Cezası Nedir?

Hakaret kelimesi TDK’da sözcük anlamı itibariyle “onur kırma”, “küçültücü söz veya davranış” olarak tanımlanmıştır. Özelde ve genelde olmak üzere kapsamı Türk Ceza Kanunu 125. maddede belirlenen hakaretlerin vatandaşlara karşı cezai yaptırımı vardır. Hakaret Suçu Nedir? Sözlü, yazılı, görsel, işitsel ve bedensel olarak kişilerin onuruna, şerefine, toplumdaki saygınlığına ve manevi değerlerine karşı somut bir fiil ya […]