Arabuluculuk Hizmetleri

Duran Hukuk Bürosu kurucusu olan Av. Demet DURAN KÖKSAL aynı zamanda Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı siciline kayıtlı arabulucudur.