Yazılar

İhale Fesih Davası Nedir

İhalenin Feshi Davası

Terim anlamı itibariyle “bir işin veya taşınır/taşınmaz bir malın birden fazla talip arasında açık artırma usulüne dayanarak en uygun kişiye devredilmesi işlemi” olarak özetlenebilecek ihaleler “İcra ve İflas Kanununun 134. maddesine” göre fesih edilebilmektedir.

İhale Nedir?

Bir iş veya taşınır/taşınmaz metanın bir başka kişiye/kişilere devredilmesinde tercih edilen yöntemlerden biri olan ihaleler, devir işleminde en uygun kişinin saptanması adına uygulanmaktadır. Ağırlıklı olarak orta ve büyük ölçekli işletmelerin büyük devlet projelerine ya da özel sektör işlerine talip oldukları ihaleler ürün, hizmet ya da iş türüne göre değişkenlik göstermekle beraber temel prosedürleri mevzuata göre çevçevelendirilmiştir. İhale koşulları işveren veya malik tarafından belirlenebildiği gibi alt ve üst limitler ile katılımcı sayısı da sınırlandırılabilir. 

İhaleler, açık ve kapalı olmak üzere kabaca 2’ye ayrılabilir. Teknolojinin yaygınlaşması; üretim, dağıtım ve tüketim ilişkilerinin de karmaşıklaşması sebebiyle ihale yöntemleri değişkenlik göstermekle beraber en yaygın yöntem hala belirli bir mekan ve saatte taliplerin kapalı zarflar ile iş veya mala teklif sunmalarıdır. İhalelerin temel ilkesi “şeffaf” ve “adil” bir teklif sürecinin talip, malik ve işverenler tarafından karşılıklı olarak temin edilmesi etrafında şekillenmektedir. İhale sonucunda tekliflerin tümü talipler karşısında açıklanarak işi/metayı alacak kişi böylece belirlenmiş olur.

İhale Feshi Nedir?

İhalelerin genel ve özel prosedürleri mevzuatta açıkça belirtilmiş de bazı durumlarda fesih gerektirecek koşullar meydana gelebilir. İhaleyi yönetenler, talipler, işverenler ya da malikler fark etmeksizin ihaleye katılan herkesin gerekçelerini sunarak ihalenin feshedilmesine yönelik talepleri yasal bir haktır. İhaleler “hazırlık aşaması” ve “açık artırma aşaması” olmak üzere kabaca 2 ayrı süreci ifade ederken her iki aşamada da meydana gelebilecek ve taraflarda mağduriyet yaratabilecek durumlarda ihalenin iptal edilmesi ya da yinelenmesi için talepler, ihale feshi davalarında görülmektedir.

İhale feshi davaları “İcra ve İflas Kanununun 134. maddesine” göre “yasaya aykırı olarak yapılan ihaleler” durumunda ilgili mahkemelerce görülmektedir. Fesih talepleri ihale detaylarına ve tutanaklara göre değişkenlik göstermekle beraber dava sebepleri şu şekilde örneklendirilebilir;

İhalenin Feshi Sebepleri

  • İhaleye hazırlık döneminde usulsüzlük
  • İhalenin usule aykırı biçimde yayınlanması
  • İhalenin usule uygun biçimde yayınlanmaması
  • İhalenin belirtilen günde ve koşullarda gerçekleştirilmemesi
  • İşin, metanın, taşınır/taşınmaz mülkün vb. gerçek değerinde satılmaması (özellikle gayrimenkul, arsa, arazi, bağ ve bahçe gibi taşınmaz mülklerde değer biçme ve fizibilite çalışmaları hayati önem taşımaktadır. Mülke dair yanıltıcı bilgiler ya da değerini doğrudan veya dolaylı yoldan etkileyebilecek bilgilerde dezenformasyonun cezai yaptırıma tabiidir.)
  • İhaleye katılımın belirli bir kişiye veya zümreye engellenmesi
  • İhale öncesinde ve sırasında ihaleye şaibe karıştıracak faaliyetler
  • İhaledeki tutanakların ve diğer resmi belgelerin kasten hatalı kaydedilmesi
  • Taşınmaz mülklerde kıymet kaydının beyan edilenlerle uyuşmaması
  • İhaleye fesat karıştırılması (250 m2’lik bir apartman dairesinin aslında 200 m2 olması “ihaleye fesat karıştırma” kapsamında değerlendirilir ve cezai yaptırıma tabiidir.)

İhale fesih davası için taraflara tanınan süre 7 gündür. İhalenin gerçekleştiği tarihten itibaren 7 gün içinde şikayette bulunulmadığı takdirde ihale gerçekleşmiş sayılmaktadır. Hukuka aykırı biçimde yapılan ihaleler ihale detaylarına göre değişkenlik göstermekle beraber 1-1.5 yıl süren davalara sebep olabilir. Fesih gerektirecek koşullar meydana geldiği takdirde de kişilere/işletmelere para cezası ve hapis cezası istemi talep edilebilir. İhale fesih davaları özgül koşulları neticesinde değerlendirilmektedir. Genel geçer bilgiler ve prosedürler olmakla beraber her dava kendi içinde incelenmelidir. 

Başta şirketler, sözleşmeler ve iş hukuku olmak üzere,  inşaat hukuku, boşanma ve aile hukuku, ceza hukuku, icra ve iflas hukuku, idare hukuku ile kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuattan doğan hukuktan oluşan çalışma alanlarına ilişkin müvekkillerine çözüm ve danışmanlık hizmeti sunan İzmir’de yerleşik bir hukuk ve arabuluculuk bürosudur. Bu çalışma alanları kapsamında; müvekkillerin danışmanlık ve proje süreçlerinin yönetimi ile ihtiyaç ve talepler doğrultusunda hukuki çözümler ile hizmet vermektedir. Hizmet ve çözümlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için web sitemizi ziyaret edebilir; bizimle iletişime geçebilirsiniz.