Yazılar

Kidem-Tazminati-Nedir-Nasil-Alinir

Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır?

4857 sayılı İş Kanununa göre kapsamı belirlenen “Kıdem Tazminatı” son yıllarda çeşitli güncellemelere maruz kalmıştır. Çalışanların iş akdi sona erdikten sonra işverenden talep edebildikleri yasal bir hak olarak kıdem tazminatının alınması yasal bir prosedüre tabidir.

Kıdem Tazminatı Nedir?

Mevzuata göre sigorta primlerini tamamlayan ve iş akdi sonlanan işçiler çalıştıkları süre ve aldıkları maaş göz önünde bulundurularak işverenlerinden “Kıdem Tazminatı” olarak adlandırılan para talebinde bulunabilirler. Haklı gerekçe gösterilmeden işçinin kovulması, cinsel taciz, hakaret, mobbing ve primlerin geç yatırılması (ya da yatırılmaması) gibi durumlardan doğan sebepler de kıdem tazminatı talebi için yeter sebepler arasındadır. Tazminata hak kazanan işçiler için gereken asgari şartlar 4857 sayılı İş Kanununda belirtilmekle beraber husumet doğan durumlarda davalar İşçi Mahkemeleri tarafından görülmektedir. 

İşçilerin, çalıştığı yılların karşılığı olarak aldıkları para olarak özetlenebilecek kıdem tazminatına hak kazanmak için bir takım temel ve özel koşullar işçi tarafından sağlanmalıdır. Bunlar;

Kıdem Tazminatı İçin Gerekenler

 • İşçinin ilgili işyerinde en az 1 yıldır aktif olarak çalışıyor olması
 • Başlangıcı ve sonu belirli tarihler ile kısıtlanan (belirlenen) iş sözleşmesine sahip olmamak
 • İşverenin hukuka ayrı ve gerekçesiz biçimde iş akdini tek taraflı feshetmesi
 • İşçinin çalıştığı süre boyunca ya da orta ve uzun vadede can ve sağlık durumunu olumsuz etkileyen koşulların iyileştirilmemesi; çalışma koşulları sebebiyle vücudun görünen veya görünmeyen yerlerinde dezenformasyon oluşması (ileri vakalarda malulen emeklilik hakkı doğabilir)
 • İyi niyeti suistimal ederek işçi üzerinden haksız kazanç sağlama
 • Grev ve lokavt hakkının gasp edilmesi
 • Çoklu çalışma ortamlarında bir kereden fazla ve yineleyen biçimde ortam koşulları sebebiyle bulaşıcı hastalık kapılması
 • İş sözleşmesinde yanlış, eksik ya da yanıltıcı bilgilerin verilmesi
 • İşçiye yönelik sözlü veya fiziksel cinsel taciz
 • İşçiyi rencide edecek şekilde hakaret ve aşağılayıcı sözler kullanma (ileri vakalarda işçiye hakaret davası hakkı da doğabilir)
 • Maaşların ödenmemesi, sigorta primlerinin yatırılmaması ya da geç yatırılması
 • İş takviminde belirtilen resmi tatillerde ve bayramlarda zorla çalıştırılma; fazla mesaiye kalan işçilerin ek mesai ödeneği almaması
 • Çalışma yılına göre hak edilen senelik izinlerin kullanılamaması

Kıdem tazminatının hesaplanması her geçen yıl için 30 günlük brüt tutarın hesaba katılmasıyla elde edilir. İşçinin, işten ayrılmadan önceki son ay aldığı ücret üzerinden hesaplanan kıdem tazminatına senede 1 kere olarak ödenen ikramiyeler dahil edilmez. Kıdem tazminatının taban ve tavan fiyatları her sene devlet tarafından belirlenmekle beraber tavan fiyatın üzerine çıkılmaz.

Başta şirketler, sözleşmeler ve iş hukuku olmak üzere,  inşaat hukuku, boşanma ve aile hukuku, ceza hukuku, icra ve iflas hukuku, idare hukuku ile kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuattan doğan hukuktan oluşan çalışma alanlarına ilişkin müvekkillerine çözüm ve danışmanlık hizmeti sunan İzmir’de yerleşik bir hukuk ve arabuluculuk bürosudur. Bu çalışma alanları kapsamında; müvekkillerin danışmanlık ve proje süreçlerinin yönetimi ile ihtiyaç ve talepler doğrultusunda hukuki çözümler ile hizmet vermektedir. Hizmet ve çözümlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için web sitemizi ziyaret edebilir; bizimle iletişime geçebilirsiniz.