KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Değerli Ziyaretçimiz,

Web sitemize ilginiz için teşekkür ederiz. Duran Hukuk Bürosu olarak kişisel verilerinin gizliliğine ve güvenliğine önem veriyoruz.

Web sitemizi bünyesinde yer alan iletişim bölümünde yer alan kısımdan bize ulaşabilir ve gerekli alanları doldurarak sizinle iletişime geçmemize izin verebilirsiniz. Bunun için tarafımıza verdiğiniz bilgiler kayıt altına alınacaktır.

Söz konusu kayıt kapsamında işlenen verileriniz hakkında sizi işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni ile, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında bilgilendirmek isteriz.

Ne Tür Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

Web sitemiz üzerindeki “İletişim Formu” bölümü üzerinden isteyen ziyaretçilerin ad-soyad ve email adresleri, firma, adres, hukuki uygulama alanı tercihi ile sektör tercihlerinize ilişkin bilgilerini tarafımıza  sağlamaları ile, e-mail listemize kayıt gerçekleştirerek ilgili kişileri güncel gelişmelerden haberdar etmek amacı kişisel verilerini işliyoruz.

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla ve Hukuki Sebeplerle İşliyoruz? 

Kanun uyarınca, tarafımıza bu bilgileir vermeniz halinde size bilgi verebilmek ve ve geri dönüş sağlayabilmek amacıyla belirtilen kişisel verilerinizi, Kanun madde 5/2 (c) uyarınca veri sorumlusu olarak sözleşmenin ifası amacı ile, açık rızanıza ihtiyaç bulunmadan toplayacak, kaydedecek, işleyecek, saklayacak ve sınıflandıracağız.

Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarabiliriz?

Yukarıda belirtilen Kişisel Verilerin işlenmesi amaçlarını yerine getirebilmek için gerekli olması halinde, tarafımıza ilettiğiniz Kişisel Verileriniz üçüncü kişi ortaklarımız, hizmet / destek / danışmanlık aldığımız üçüncü kişi firmalar ve diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemlerle Topluyoruz?

Kişisel Verileriniz, web sitemiz üzerinden ilgili formu doldurmanız nedeniyle ya da tarafımıza telefon ile ulaşmanız halinde sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız Nelerdir?

Hatırlatmak isteriz ki Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca aşağıda belirtilen haklara sahip bulunmaktasınız:

  • Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlendiğine ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel Verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme, bu hakkınızı kullanmanız halinde bu durumun Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
  • Kişisel Verilerinizin işlenme nedenlerinin ortadan kalkması halinde Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu hakkınızı kullanmanız halinde bu durumun Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
  • Elde ettiğimiz bilgilerin otomatik sistemler ile analizi yoluyla hakkınızda ortaya çıkan sonuca itiraz etme ve zarara uğramanız halinde tazminat talep etme.

Duran Hukuk olarak, yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz saklı kalmak kaydıyla, sahip olduğunuz bu hakları istediğiniz her zaman ve en uygun şekilde kullanabileceğinizi taahhüt ederiz. Bunun için aşağıda bulunan iletişim bilgileri aracılığıyla bizimle iletişime geçmeniz yeterlidir:

Duran Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu