Ferdi Kazalar ve Tazminat

Duran Hukuk Bürosu olarak, haksız fiil sonucu uğranılan zararların tazminine ilişkin aşağıda yer alan konularda haksız fiilin başlangıcından sonuna kadar tüm süreçlerde müvekkillerini temsil etmektedir.